Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Jolanta Kazlauskienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. j.kazlauskiene@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829;  8600 28830

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Lina Ignotienė

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p.  l.ignotiene@skregzdute.lt 

Tel. 8639 55796

Administratorė – Gražina Markauskienė

Administratoriaus pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. g.markauskiene@skregzdute.lt

Tel. 8656 23395

Raštinės administratorė – Valentina Seliukienė

Raštinės administratoriaus pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829; 8642 96501

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė – Simona Bielskytė

El.p. simona.bielskyte@sveikatos-biuras.lt

Tel. 8676 84602

Administracijos darbo laikas:

 8.00 – 17.00 val. (pirmadieniais – ketvirtadieniais), 8.00 – 15.45 val. (penktadieniais), pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

Rasa Jagminienė  – vaiko priežiūros atostogose

Ilona Valčiukienė, tel. 8600 28663, el. p.  i.valciukiene@skregzdute.lt 

Jolanta Trumpienė, tel. 8639 37753, el. p.  j.trumpiene@skregzdute.lt 

Jolanta Grigaliūnienė, tel. 8643 07790, el. p.  j.grigaliuniene@skregzdute.lt 

Aurelija Bandzienė – vaiko priežiūros atostogose

Donata Kačinskaitė, tel. (8 41) 523 829, el. p.  d.kacinskaite@skregzdute.lt 

Sandra Kristutienė – vaiko priežiūros atostogose

Gražina Simonaitienė, tel. 8641 60855, el. p.  g.simonaitiene@skregzdute.lt 

Kristina Sorokaitė, tel. 8690 37630, el. p.  k.sorokaite@skregzdute.lt 

Daiva Brazauskienė, tel. 8600 28682, el. p.  d.brazauskiene@skregzdute.lt 

Rasa Mickuvienė, tel. 8690 37628, el. p.  r.mickuviene@skregzdute.lt 

Eglė Mundinienė, tel. 8690 37626, el. p. e.mundiniene@skregzdute.lt 

Edita Čiapienė, tel. 8639 37753, 8690 37628, el. p. e.ciapiene@skregzdute.lt 

Marija Miknevičienė – vaiko priežiūros atostogose

Gabija Bušininkienė – vaiko priežiūros atostogose

Jolanta Paušienė, tel. 8690 37626, 8600 28663, el. p.  j.pausiene@skregzdute.lt 

Saulė Strikauskaitė, tel. 8641 60855, el. p. kregzdute@skregzdute.lt

Ugnė Tamoševičiūtė, tel. 864307790, el. p. u.tamosevičiute@skregzdute.lt  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

Kristina Miknienė, tel. 8641 75739, el. p.  k.mikniene@skregzdute.lt 

Raminta Ratkuvienė, tel. 8636 46973, el. p.  r.ratkuviene@skregzdute.lt 

Mantė Balčiūnaitė, tel. 8641 75793, el. p. m.balciunaite@skregzdute.lt 

Ugnė Tamoševičiūtė, tel. 8636 46973, el. p.  u.tamoseviciute@skregzdute.lt 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. d.kacinskaite@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829

Donata Kačinskaitė

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTAS

Judesio korekcijos specialisto pareigybės specialieji reikalavimai ir funkcijos

El. p.   d.kacinskaite@skregzdute.lt  

Tel. (8 41) 523 829

Donata Kačinskaitė

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. l.dudnikiene@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829, 8642 96501

Laura Dudnikienė

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI (LOGOPEDAI)

Logopedo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

Tel. (8 41) 523 829, 8642 96501

Daiva Urbonienė, el. p. d.urboniene@skregzdute.lt 

Raminta Perminienė, el. p. r.perminiene@skregzdute.lt 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI (SOCIALINIS PEDAGOGAS, SPECIALUSIS PEDAGOGAS)

Socialinio pedagogo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

Specialiojo pedagogo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. v.vaitkiene@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829, 8642 96501

Vilma Vaitkienė

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829, 8642 96501

Mokytojo padėjėjo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

Roma Jokūbaitienė

Ilona Vengrienė

Jūratė Malinauskienė

Judita Šimaliūtė

Irena Petkuvienė

Laima Andriušaitienė

Saida Mačiulė

Agnė Šimkūnienė

Remigija Patackienė

Simona Stanelienė

Mokytojo padėjėjo (švietimo pagalbai) pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

Justė Kuprienė

Dovilė Urbonaitė

Kristina Lazdauskienė

Loreta Jarašūnė

Audronė Lukoševičienė

Rita Šapkienė

Jovita Rimkienė

Kompiuterinių tinklų ir sistemų techniko pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829

Dmitrij Begunov

Kiemsargio pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829

Romas Lileikis

Darbininko pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829

Vytautas Noraitis

Vyresniojo virėjo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. a.zakiene@skregzdute.lt

Tel. 8639 55796

Asta Zakienė

Virėjo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829

Jurgita Vaitkevičienė

Laimutė Selenienė

Valytojo pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829

Pagalbinio darbininko pareigybės specialūs reikalavimai ir funkcijos

El.p. kregzdute@skregzdute.lt

Tel. (8 41) 523 829

 

 

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems