Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Antikorupcinio elgesio kodekso priedas

Nulinės tolerancijos korupcijai politika

Etikos kodeksas

Darbo tvarkos taisyklės

Korupcijos prevencijos programa

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT dėl informacijos apie asmenį

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

 

Už korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ atsakingas asmuo – ikimokyklinio
ugdymo mokytoja Jolanta Grigaliūnienė lopšelio-darželio profesinės sąjungos pirmininkė.

Apie Šiaulių lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ vykdomus neteisėtus veiksmus pranešti paštu: adresu
A. J. Greimo g. 60, Šiauliai, LT – 77164, el. p. j.grigaliuniene@skregzdute.lt užpildant pranešimo formą

2023 metais pranešimų /skundų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus nebuvo.

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems