PARAMA

 

 

Siekdami pagerinti vaikų ugdymo sąlygas lauko erdvėse, lopšelio-darželio 2024 metų veiklos plane nusimatėme tikslą „Tobulinti ugdymo(si) kokybę, stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą bendradarbiavimu grįstoje aplinkoje“ ir išsikėlėme uždavinį „Lauko žaidimų aikštelių aplinkos turtinimas naujais, vaikų judėjimą, kūrybiškumą ir žaidimo poreikius tenkinančiais įrenginiais“.   

2023 metais iš savivaldybės biudžeto ir įstaigos pajamų lėšų įsigijome keturis lauko muzikos instrumentus, keturias dvivietes sūpynes, keturias lauko spyruoklines sūpynes.

2023 metais gauta Jūsų parama, vadovaujantis Lietuvos respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, pervedus lopšeliui-darželiui 1,2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio – 1 744,76 Eur.

2024 metais toliau planuojame turtinti ir tvarkyti lopšelio-darželio lauko žaidimų aikšteles, kad vaikų veikla lauke būtų įvairesnė. Jūsų parama bus panaudojama šiam tikslui įgyvendinti. Žaisdami lauko, sportinius bei judriuosius žaidimus, dalyvaudami estafetėse, vaikai mokosi varžytis, laimėti, garbingai pralaimėti, taip pat ugdosi vaikų savybės padėti vienas kitam, palaukti ar užleisti. 

Ačiū Jums, kad padedate mums siekti tikslų. Esame labai dėkingi savo bendruomenei už skirtą paramą, pagalbą bei jaučiame atsakomybę už efektyvų ir racionalų paramos lėšų panaudojimą.

 

Maloniai kviečiame iki gegužės 1 dienos savo paramą skirti 1,2 proc. Šiaulių lopšeliui-darželiui „Kregždutė“.

Pats patogiausias ir greičiausias  FR0512 formos pateikimo būdas yra elektroninis per EDS https://deklaravimas.vmi.lt.

Įstaigos rekvizitai:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Kregždutė“

Kodas: 190526385

 

 

 

 

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems