MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

savivaldybes_sprendimas_del_atlygio_uz_vaiku_maitinima

Už maitinimo paslaugas nemokama:

 • Jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • Jei šeima patiria socialinę riziką;
 • Jei vaikas nelanko įstaigos:
 • dėl ligos ir savaitę po jos.
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 • moksleivių  atostogų metu.
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais.
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 laipsnių C arba dėl ekstremalių įvykių;
 • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų.

Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 €)

Už maitinimo paslaugas atlyginimas mažinamas 50%:

 • Jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienines studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • Jei vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • Jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 • Jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Mokamas ir mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 € )

Vaikai, augantys šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, pagal privalomo ugdymo pažymas yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

 

Maisto produktus lopšeliui-darželiui tiekia:

UAB „Žemaitijos pienas“ – pieno produktus;, UAB „Niklita“ – žuvį, UAB „Sanitex- mėsą, daržoves ir vaisius, kitus produktus.

Nuo 2018 m. spalio 1 d.  lopšelio-darželio vaikai maitinami pagal  20 dienų perspektyvinį valgiaraštį, parengtą Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro specialistės Ingridos Armoškienės ir suderintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių valstybinės  maisto ir veterinarijos tarnybos 2018 m. rugpjūčio 14 d. (Valgiaraščio vertinimo pažyma Nr. VVP-5933)

20 dienų valgiaraštis

įsakymas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarka

Prašymas dėl vaiko dienos maitinimų skaičiaus

prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems