MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Atlyginimo už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatymo tvarkos aprašas

Už maitinimo paslaugas nemokama:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu;
 • jei vaikas nelanko įstaigos:
  • dėl ligos daugiau kaip 1 darbo dieną;
  • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
  • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
  • mokinių  atostogų metu;
  • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
  • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 laipsnių C, arba dėl ekstremalių įvykių;
  • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
  • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo;
  • kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 €)

Už maitinimo paslaugas atlyginimas mažinamas 50%:

 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienines studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Mokamas ir mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 € )

Vaikai, augantys šeimoje,kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

 

Maisto produktus lopšeliui-darželiui tiekia:

UAB Handelshus – pieno produktus, UAB „Officeday“ – mėsą, UAB „Sanitex- žuvį, daržoves ir vaisius, UAB „Vilguva“ –  kitus  maisto produktus.

Nuo 2018 m. spalio 1 d.  lopšelio-darželio vaikai maitinami pagal  20 dienų perspektyvinį valgiaraštį, parengtą Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro specialistės Ingridos Armoškienės ir suderintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių valstybinės  maisto ir veterinarijos tarnybos 2018 m. rugpjūčio 14 d. (Valgiaraščio vertinimo pažyma Nr. VVP-5933)

20 dienų valgiaraštis

įsakymas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarka

Prašymas dėl vaiko dienos maitinimų skaičiaus

PRAŠYMO FORMA DĖL ATLYGINIMO LENGVATOS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

 

© 2022 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems