Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

Informacija apie darbo užmokestį 2024 m.

2024 m. II ketv. darbo užmokestis

2024 m. I ketv. darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m.

2023 m. IV ketv. darbo užmokestis

2023 m. III ketv. darbo užmokestis

2023 m. II ketv. darbo užmokestis

2023 m. I ketv. darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2022 m.

2022 m. IV ketv. darbo užmokestis

2022 m. III ketv. darbo užmokestis

2022 m. II ketv. darbo užmokestis

2022 m. I ketv. darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m.

2021 m. vidutinis darbo užmokestis

2021 m. III ketv. darbo užmokestis

2021 m. II ketv. darbo užmokestis

2021 m. I ketv. darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2020 m

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2019 m

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2018 m

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2017 m.

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems