Priėmimas į įstaigą

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį  vykdomas vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459

Vaikų registravimo tvarkos_aprasas

Prašymas dėl vaikų registravimo

Prašymas dėl priėmimo i darželį

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

Prašymo dėl išbraukimo iš į eilę įrašytų vaikų sąrašų forma

Vaikų priėmimas į lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupę vykdomas vadovaujantis Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53.

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

 

Vaikai, gyvenantys Šiaulių rajone, į eilę lankyti lopšelį-darželį neįrašomi.
Susipažinkite su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-119 „Dėl Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems