Priėmimas į įstaigą

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį  vykdomas vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-87 redakcija)

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Teikti prašymą dėl priėmimo

Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

Prašymas dėl priėmimo i darželį

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

Prašymo dėl išbraukimo iš į eilę įrašytų vaikų sąrašų forma

Vaikai, gyvenantys Šiaulių rajone, į eilę lankyti lopšelį-darželį neįrašomi.
Susipažinkite su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-405 „Dėl Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems