UGDYMAS

Lopšelio-darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa “Aš skubu užaugt…” 2 – 5 metų vaikams (2007). Su šia programa kiekviena šeima gali susipažinti grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas (01, 02, 03, 05 ir 07 grupėse).
2018 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Aš skubu užaugt…“ atnaujinta.

Ikimokyklinio-ugdymo-programa-„-Aš-skubu-užaugt…“

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014).

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. (Su šiomis priešmokyklinio ugdymo programomis galima susipažinti 10 grupėje).

Šiaulių lopšelio- darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2016),  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V- 779, darželio ikimokyklinio ugdymo programa. Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Papildomas ugdymas
  • Šokių grupė – vadovė Taisa Domeikienė
  • Šachmatai – vadovas Viktoras Čmilis
  • Dailė – vadovė Jūratė Gricienė
  • Teikiama pagalba vaikams, turintiems ydingą kūno laikyseną ir plokščiapėdystės požymius –judesio korekcijos mokytoja Donata Kačinskaitė
  • Su vaikais, turinčiais žymių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba darželio logopedė Daiva Urbonienė ir Raminta Perminienė

 

 

© 2022 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems