UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal lopšelio – darželio pedagogų atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą “Aš skubu užaugt…” 2 – 5 metų vaikams (2018). 

Ikimokyklinio-ugdymo-programa-„-Aš-skubu-užaugt…“

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. Kimoči programa

Priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje yra privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą  atnaujintą (2022) priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo programa ( 2022 )

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. Tarptautinė programa Zipio draugai

Šiaulių lopšelio- darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2016),  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d.   įsakymu Nr.V-1269 , darželio ikimokyklinio ugdymo programa. Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Papildomas ugdymas

 

  • Kovos menai – Andrius Macijauskas 
  • Lego – vadovė Živilė Karžinauskienė
  • Gamtukai – vadovė Jurgita Stancikaitė
  • Su vaikais, turinčiais žymių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba darželio logopedės Daiva Urbonienė ir Raminta Perminienė

 

 

Žodinė paieška

Adresas: A. J. Greimo g. 60
LT-77164 Šiauliai
Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@skregzdute.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190526385

Laisvos vietos

2017 m. gimimo  (PUG)– 9 laisvos vietos
2018 m. gimimo – 0 laisvos vietos
2019 m. gimimo – 0 laisvų vietų
2020 m. gimimo – 3 laisvos vietos

2021 m. gimimo – 0 laisvų vietų

Projektai / Draugai

Projektai / Draugai

Bendraukime

© 2023 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems