Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Renata Lembutienė – pirmininkas

Lina Kurlianskienė – pavaduotoja

NARIAI:

Raminta Ratkuvienė

Vitalija Budrienė

Žana Kerė

Donatas Keras

Diana Mačanskienė

Viktorija Gasaitienė

Mindaugas Gasaitis

Evelina Mačiūnienė

Agnė Laurinavičienė

Deimantė Daujotienė

Ilmera Laurinavičienė

Aurelija Bandzienė

© 2020 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems