Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

(Patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. P-37)

 

Renata Lembutienė – tarybos pirmininkė (tėvų atstovė)

Nariai:

Irma Baziulienė (tėvų atstovė)

Audra Šimaitytė-Bardauskienė (tėvų atstovė)

Vilma Kulikauskienė (tėvų atstovė)

Raminta Ratkuvienė (pedagogų atstovė)

Aurelija Bandzienė (pedagogų atstovė)

Jolanta Kazlauskienė (vietos bendruomenės atstovė)

Lijana Jurgelienė (socialinė partnerė)

 

 

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems