Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

(Patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-64)

Renata Lembutienė – tarybos pirmininkė (tėvų atstovė)

Nariai:

Irma Baziulienė (tėvų atstovė)

Vilma Kulikauskienė (tėvų atstovė)

Laura Bernotienė (tėvų atstovė)

Edita Vilimė (tėvų atstovė)

Teklė Vaičiulienė (tėvų atstovė)

Raminta Perminienė (pedagogų atstovė)

Vilma Vaitkienė (pedagogų atstovė)

Daiva Brazauskienė (pedagogų atstovė)

Jolanta Kazlauskienė (vietos bendruomenės atstovė)

Agnė Šimkūnienė (vietos bendruomenės atstovė)

Lijana Jurgelienė (socialinė partnerė)

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

(Patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. Nr.P-60)

Jolanta Kazlauskienė- pirmininkė ( direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Nariai:

Raminta Perminienė-logopedė;

Vilma Vaitkienė-socialinė pedagogė;

Donata Kačinskaitė-ikimokyklinio ugdymo mokytoja (kūno kultūrai);

Daiva Urbonienė- logopedė;

 visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESATCIJOS  KOMISIJA

(Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 20 d. Nr. Š-347)

Jolanta Kazlauskienė- pirmininkė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Nariai:

Renata Lembutienė- tarybos atstovė;

Odeta Tamutienė- Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo;

Daiva Urbonienė- Pedagogų tarybos atstovė;

Ilona Valčiukienė- Pedagogų tarybos atstovė

 

Žodinė paieška

Adresas: A. J. Greimo g. 60
LT-77164 Šiauliai
Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@skregzdute.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190526385

Laisvos vietos

2017 m. gimimo  (PUG)– 10 laisvos vietos
2018 m. gimimo – 0 laisvos vietos
2019 m. gimimo – 0 laisvų vietų
2020 m. gimimo – 3 laisvos vietos

2021 m. gimimo – 0 laisvų vietų

Projektai / Draugai

Projektai / Draugai

Bendraukime

© 2023 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems