Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

(Patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-64)

 

Renata Lembutienė – tarybos pirmininkė (tėvų atstovė)

Nariai:

Irma Baziulienė (tėvų atstovė)

Vilma Kulikauskienė (tėvų atstovė)

Laura Bernotienė (tėvų atstovė)

Edita Vilimė (tėvų atstovė)

Teklė Vaičiulienė (tėvų atstovė)

Raminta Perminienė (pedagogų atstovė)

Vilma Vaitkienė (pedagogų atstovė)

Daiva Brazauskienė (pedagogų atstovė)

Jolanta Kazlauskienė (vietos bendruomenės atstovė)

Agnė Šimkūnienė (vietos bendruomenės atstovė)

Lijana Jurgelienė (socialinė partnerė)

 

 

© 2022 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems