Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

(Patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-64)

Renata Lembutienė – tarybos pirmininkė (tėvų atstovė)

Nariai:

Irma Baziulienė (tėvų atstovė)

Vilma Kulikauskienė (tėvų atstovė)

Laura Bernotienė (tėvų atstovė)

Edita Vilimė (tėvų atstovė)

Teklė Vaičiulienė (tėvų atstovė)

Raminta Perminienė (pedagogų atstovė)

Vilma Vaitkienė (pedagogų atstovė)

Daiva Brazauskienė (pedagogų atstovė)

Jolanta Kazlauskienė (vietos bendruomenės atstovė)

Agnė Šimkūnienė (vietos bendruomenės atstovė)

Lijana Jurgelienė (socialinė partnerė)

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

(Patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. Nr.P-60)

Jolanta Kazlauskienė- pirmininkė ( direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Nariai:

Raminta Perminienė-logopedė;

Vilma Vaitkienė-socialinė pedagogė;

Donata Kačinskaitė-ikimokyklinio ugdymo mokytoja (kūno kultūrai);

Daiva Urbonienė- logopedė;

 visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESATCIJOS  KOMISIJA

(Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 20 d. Nr. Š-347)

Jolanta Kazlauskienė- pirmininkė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Nariai:

Renata Lembutienė- tarybos atstovė;

Odeta Tamutienė- Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo;

Daiva Urbonienė- Pedagogų tarybos atstovė;

Ilona Valčiukienė- Pedagogų tarybos atstovė

 

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems