Finansinės ataskaitos

Informacija apie darbo užmokestį 2022 m.

2022 m. II ketv. darbo užmokestis

2022 m. I ketv. darbo užmokestis

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

Lopšelis- darzelis Kregzdute aiskinamasis del balanso III ket

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas darzelis Kregzdute I ket.

Forma 1 2022-06-30

Forma Nr2 30

Forma Nr2 33

Forma Nr2 141 IU

Forma Nr2 141 PU

Forma Nr2 151

Forma Nr2 153

Forma Nr2 1435

Forma Nr2 1455 IU

Forma Nr2 1455 PU

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas darzelis Kregzdute I ket.

Forma 1 2022-03-31

Forma Nr2 30

Forma Nr2 33

Forma Nr2 141IU

Forma Nr2 141 PU

Forma Nr2 151

Forma Nr2 1435

2022 m. I ketv. darbo užmokestis

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Darzelis Kregzdute aiskinamasis del balanso III ket

LD Kregždutė VSAKIS 2021

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas darzelis Kregzdute IV ket.

Forma Nr.1 IV ket.

Forma Nr 2 141 PU

Forma Nr2 -30

Forma Nr2- 33

Forma Nr2 141 IU

Forma Nr2 -151

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m.

2021 m. vidutinis darbo užmokestis

2021 m. III ketv. darbo užmokestis

2021 m. II ketv. darbo užmokestis

2021 m. I ketv. darbo užmokestis

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Darzelis Kregzdute aiskinamasis del balanso III ket

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas darzelis Kregzdute III ket.

Forma Nr.1 Kregždutė III ket.

Forma Nr2 30

Forma Nr2 33

Forma Nr2 151

Forma Nr2

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Darzelis Kregzdute aiskinamasis del balanso II ket

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas darzelis Kregzdute II ket.

Forma Nr2 30

Forma Nr2 33

Forma Nr2 141

Forma Nr2 151

Kregzdutes darzelis Forma Nr.1 II ket.

2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas I ket.

Forma Nr1

Forma Nr2 30

Forma Nr2 33

Forma Nr2 141

Forma Nr2 151

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2020 m

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Kregzdutes darželis Forma Nr2 lesos 151 mait IV ket.

Kregzdutes darz. vaiko islaikymo panaudojimo ataskaita 2020 m. IV ket.

Lopselio-darzelio Kregzdute Finansavimo sumu pazyma 2020 12 31

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas darzelis Kregzdute IV ket.

Forma Nr2-30

Forma Nr2-33

Forma Nr2-141

Forma Nr2-151

Forma Nr2-1443

Kregzdutes darzelis Forma Nr.1 IV ket.

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis del balanso Kregzdute darzelis III ket

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas darzelis Kregzdute III ket.

Kregzdutes darzelis Forma Nr.1

Nr2 30

Nr2 33

Nr2 141

Nr2 151

Nr2 1443

2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas Kregzdutes darzelis II ket.

Forma Nr1

Forma Nr2

Forma Nr2.xlsx-1

Forma Nr2.xlsx-2

Forma Nr2.xlsx-3

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis del balanso Kregzdute darzelis I ket.docx-g

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Kregzdute darzelis Forma Nr. 1

Kregzdute darzelis Forma Nr2 lėšos 30

Kregzdute darzelis Forma Nr2 lėšos 33

Kregzdute darzelis Forma Nr2 lėšos 141

Kregzdute darzelis Forma Nr2 lėšos 151

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2019 m

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

F-1. 0pr

Forma Nr2 1

Forma Nr2 2

Forma Nr2 3

Forma Nr2 4

Forma Nr2 5

Forma Nr4

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiškinamasis raštas 2019-IIIketv FA

2 priedas FBA

3 priedas VRA

2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr2 K 1

Forma Nr2 K 2

Forma Nr2 K- 3

Forma Nr2 K 4

Forma Nr2 K 5

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiškinamasis raštas 2019-IIketv FA

2 priedas FBA

3 priedas VRA

2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2019 -II ketv

Forma Nr2-1K

Forma Nr2-2K

Forma Nr2-3K

Forma Nr2-4K

Forma Nr2-5K

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiskinamasis_rastas_2019-Iketv_FA

2_priedas_FBA

3_priedas_VRA

2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2019 -I ketv.

F-1

Forma Nr2 k 1

Forma Nr2 k 2

Forma Nr2 k 3

Forma Nr2 k 4

Forma Nr2k 5

Forma Nr4 KR

Tiekėjų debitorinis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis_raštas

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf.

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

F-1. 0pr

Forma Nr2KR 1

FormaNr2 Kr 4

Forma Nr2 Kr 5

Forma Nr2Kr 2

Forma Nr2Kr 3

Forma Nr4 KR

Tiekėjų debitorinis

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiskinamasis_rastas

2_priedas_FBA

3_priedas_VRA

20-4priedas61293

2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

F-1. 0pr

Forma Nr2 K-1

Forma Nr2 K-2

Forma Nr2 K-3

Forma Nr2 K-4

Forma Nr2 K-5

Forma Nr4K

Tiekėjų debitorinis

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiskinamasis_rastas

20-4priedas61293

3_priedas_VRA

2_priedas_FBA

2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

debitorinis – kreditorinis.K

F-1.33Pr

Forma Nr.4K

Forma Nr2IU

Forma Nr2KSB

Forma Nr2PU

Forma Nr2SB

Forma Nr2SL30Forma Nr2SL-33

Forma Nr2VL

Forma Nr2VL-1

Forma Nr2VL-2

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiskinamasis_rastas_2018-I ketv_FA

2_priedas_FBA

3_priedas_VRA

20-4priedas61293

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2018 m

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis_raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2017 m.

Darbo užmokestis 2016 m.

Mokinio krepšelio lešų naudojimo ir apskaitos kontrolės procedūrų tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ vardu gautos paramos skirstymo tvarka

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

debitorinis – kreditorinis.K

F-1.30pr F-1.33Pr

Forma Nr2IU

Forma Nr2KB

Forma Nr2KB-01

Forma Nr2PU

Forma Nr2SB

Forma Nr2SL

Forma Nr2SP

Forma Nr2VL-01

Forma Nr2VL-02

Forma Nr4

2017 m. III ketv.  finansinių ataskaitų rinkinys

aiškinamasis raštas 2017-IIIketv FA

2 priedas FBA

3 priedas VRA

20-4priedas61293

2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

debitorinis – kreditorinis.K

F-1.30pr F-1.33Pr

Forma Nr2K. IU

Forma Nr2KSB

Forma Nr2Pr.30

Forma Nr2SB

Forma Nr2SL-3

Forma Nr2VB K

Forma Nr2VPU

Forma Nr2VPUK

Forma Nr4

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiškinamasis raštas 2017-IIketv FA

2 priedas FBA

3 priedas VRA

20-4priedas61293

2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

debitorinis – kreditorinis K

F-1.33Pr

Forma Nr.4K

Forma Nr2IU

Forma Nr2KSB

Forma Nr2PU

Forma Nr2SB

Forma Nr2SL30

Forma Nr2SL-33

Forma Nr2VL

Forma Nr2VL-1

Forma Nr2VL-2

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

aiškinamasis raštas

2 priedas FBA

3 priedas VRA

20-4priedas61293

 

2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

aiskinamasis rastas 2017 I ketv doc

debitorinis – kreditorinis.K

F-1

Forma Nr2K IU

Forma Nr2K PU

Forma Nr2K S-1

Forma Nr2K SB

Forma Nr2K SL

Forma Nr4K

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiskinamasis_rastas_2016_gruodzio_31

2016m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

aiskinamasis rastas 2016 12 mėn

debitorinis – kreditorinis.K

F-3

Forma Nr.1

Forma Nr2 S-4

Forma Nr2 SB-4

Forma Nr2IU-4

Forma Nr2KB-4

Forma Nr2KB-4-1

Forma Nr2PU-4

Forma Nr2SP-4

Forma Nr2VB-4

Forma Nr4

2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys

aiskinamasis_rastas

Forma Nr2 (8)

Forma Nr4

Forma Nr2

Forma Nr2 (6)

Forma Nr2 (7)

Forma Nr2 (5)

Forma Nr2 (4)

Forma Nr2 (3)

Forma Nr.1

Forma Nr2 (2)

2016 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

2016 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

2016 metų I ketv.

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

2015 metų veiklos ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitos

2015 metų III ketv.

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

2015 metų II ketv.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

2015 metų I ketv.

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

 

2014 metų veiklos ataskaita

 

2014 metų II ketv.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

2014 metų I ketv.:

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2013 metų balansas:

Pinigų srautų ataskaita

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Informacija apie išankstinius apmokėjimas

Informacija apie gautinas sumas

Ilgalaikio mat. turto balansinės vertės pasikeitimas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumo pagal šaltinį

Atsargų vertės pasikeitimas

2013 m. informacija pagal veiklos segmentus

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2013 metų III ketv.:

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2013 metų II ketv.:
Veiklos rezultatų ataskaita 
Finansinės būklės ataskaita 
Finansavimo sumos pagal šaltinį

2013 metų I ketv.:
Veiklos rezultatų ataskaita  
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumo pagal šaltinį

2012 metų balansas:
Informacija pagal veiklos segmentus
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansavimo sumų likučiai

2012 metų III ketv.:
Finansinės būklės ataskaita  
Finansavimo sumos pagal šaltinį  

2012 metų II ketv.:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2012 metų I ketv.:
Aiškinamasis raštas
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo ataskaita
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Įmokų į biudžetą, skiriamų spec. programoms finansuoti, ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Darbo užmokestis 2015 m.

2014 m. IV ketv. atlyginimų vidurkiai

2014 m. I ketv. atlyginimų vidurkiai

2013 m. IV ketv. atlyginimų vidurkiai

2013 m. III ketv. atlyginimų vidurkiai

2013 m. II ketv. atlyginimų vidurkiai

2013 m. I ketv. atlyginimų vidurkiai

2012 m. IV ketv. atlyginimų vidurkiai

2012 m. III ketv. atlyginimų vidurkiai 

2012 m. II ketv. atlyginimų vidurkiai

2012 m. I ketv. atlyginimų vidurkiai

 

 

© 2022 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems