PROJEKTAI

Respublikinis projektas“ ŽODĮ TARIU – RITMĄ JAUČIU“ nuostatai

Projektas „Mūsų Lietuvoj ąžuolai žaliuos“

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Vasario 16 -osios minėjimui organizavo projektą „Mūsų Lietuvoj ąžuolai žaliuos“.

Projekto tikslas – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, plėtojant vaikų saviraišką ir kalbinius gebėjimus. Siekiama, kad vaikai jaustų pagarbą ir meilę savo gimtajam kraštui, rodytų pagarbą Lietuvos simbolikai, atributikai, kad saugotų, puoselėtų savo gimtąją kalbą.

Kiekviena grupė gavo po simbolinį medį, pagaminta iš antrinių žaliavų. Atsižvelgiant į vaikų amžių ir kalbinius gebėjimus, buvo pateiktas ketureilis apie Lietuvą. 

Projekto pabaigoje kiekviena grupė pristatydama savo medį, kurio lają dekoravo pasirinktinais Lietuvos valstybės simboliais padarytais iš spalvoto popieriaus,  padeklamavo ketureilį skirtą Lietuvai. Visi pasirodymai buvo nufilmuoti ir sumontuoti į video.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fefq9bnpWlk&feature=youtu.be

 

Tarptautinis eTwinning projektas „STEM Adventure in Nature (STEM nuotykis gamtoje)“

       2022 metais „Dagiliukų“ grupės ugdytiniai sėkmingai įgyvendino Tarptautinį eTwinning projektą „STEM Adventure in Nature ( STEM nuotykis gamtoje)“. Projekto tikslas – suteikti galimybę pažinti savo aplinką per STEM veiklas; didinti pažinimą ir domėjimąsi gamta; užtikrinti, kad vaikai įgytų aplinkosauginį sąmoningumą ir teigiamą požiūrį bei plėsti vaikų patirtį, mokantis iš bendraamžių. Projekto metu vaikai per STEM veiklas susipažino su elementariais gamtos dėsniais, augalų įvairove, tyrinėjo dirvožemį. Taip pat buvo organizuojamos veiklos apie vandenį, vėją, mokėsi rūšiuoti atliekas. Nemažai veiklų buvo atliekama taikant informacines technologijas. Šio projekto metu pateikiamos veiklos didino vaikų domėjimąsi gamta, mokėsi bandydami- darydami-patirdami.

Projektas „Tas raidelių gražumas, tas žodelių skambumas“

Šiaulių lopšelyje darželyje „Kregždutė“ vykdomas projektas „Tas raidelių gražumas, tas žodelių skambumas“. Projekto tikslas – plėtoti ugdytinių kalbinę raišką, supažindinti su raidėmis, tobulinti kalbos garsų, žodžių tarimo gebėjimus, pasitelkiant menines raiškos priemones, judesį, kūno kalbą. Numatytos veiklos vyksta su projekto kodiniu žodžiu KREGŽDUTĖ. Projekte dalyvauja visų grupių vaikai. Pirmajame projekto veiklos etape vyko vaikų meninė, pažintinė veikla su projekto pasirinkta raide. Raidės buvo piešiamos įvairiose erdvėse, aplikuojamos, puošiamos ir gaminamos iš įvairios faktūros medžiagų. Surengta kūrybinių darbų paroda „Ką slepia puošniosios raidės?“ Dalinamės projektinės veiklos akimirkomis ir džiaugiamės projekto kodinio žodžio KREGŽDUTĖ
raidžių paroda.

Projekto Kelionių knygelė nuostatai

Projekto Draugystė širdelėje plazdena nuostatai

Projekto Aprenkime lėles tautiniais rūbais nuostatai

Kultūriniai projektai lopšelio-darželio bendruomenei

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems