PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą:

Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą –7,24 Eur.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

– už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

– už produktus:

Grupės 1 maitinimas

(pusryčiai arba pavakariai)

 

1 maitinimas

(pietūs)

 

2 maitinimai

(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3 maitinimai

(pusryčiai, pietūs,pavakariai)

Lopšelio grupės 0,42 Eur 0,85 Eur 1,27 Eur 1,69 Eur

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės

 

0,48 Eur 0,96 Eur 1,44 Eur 1,92 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

 

Maisto produktus lopšeliui-darželiui tiekia  UAB „Sanitex“, UAB Handelshus, UAB „Officeday“,  UAB „Vilguva“.
Skalbimo paslaugas teikia UAB „Raivila“.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems