Naujienos

 • Dėl lopšelio-darželio lankymo vasarą

  darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprasas 1 priedas

  2019-05-23
 • Projektinė savaitė „Ką dirba žmonės per visą dieną“

  Aitvariukų grupėje  vyko edukaciniai užsiėmimai tema „Ką dirba žmonės per visą dieną“, kurių metu tėveliai, įstaigos darbuotojai pristatė savo profesijas. Ugdytiniai uždavinėjo klausimus, išbandė priemones, kurios reikalingos darbe. . Esame labai dėkingi visiems, kurie padėjo susipažinti su profesijomis.

  2019-05-21
 • Spektaklis „Katinėlis Rainakėlis“

  Mūsų darželyje svečiavosi Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio vaikai su auklėtojomis. Svečiai pakvietė ,,Bitučių“ ir ,,Svajoklių“ grupių vaikus į atvirą veiklą  „Katinėlis Rainakėlis“. Kartu dalyvavome vaidinime, atlikome užduotis, išmokome naujų žaidimų, smagiai praleidome laiką.

  2019-05-01
 • Mažųjų talentų festivalis „Skambėk, pavasarėli“

  Balandžio 25 d. lopšelio – darželio „Kregždutė“ mažoji solistė Kotryna Lapeikytė dalyvavo Šiaulių regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mažųjų talentų festivalyje „Skambėk, pavasarėli“, kuris vyko Radvilišlio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalinamės nuostabiosios solistės pasirodymo akimirkomis. Ačiū tau, Kotryna

  2019-04-29
 • Savo knygas pristatė ir vaikai

  Šiau­lių lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Kregž­du­tė“ pir­mą kar­tą su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja vai­kams „Ver­čiant kny­gos pus­la­pius…“. Kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė vai­kai, tė­vai, pe­da­go­gai, bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai. Plačiau apie vykusią konferenciją  skaitykite čia: http://www.skrastas.lt/?data=2019-04-17&rub=1141817778&id=1555345640

  2019-04-17
 • Pasaulinė Žemės diena

  Kovo 20-oji –  Pasaulinė Žemės diena. Lopšelio – darželio „Kregždutė“ ugdytiniai ir pedagogai šią dieną paminėjo lauke žaisdami judriuosius žaidimus. Visi galėjo pasidžiaugti pavasarine paroda iš ratų, kuri papuošė įstaigos teritoriją. Ratai  papuošti gėlėmis,  įvairia gamtine medžiaga. Į svečius atvyko lopšelio – darželio „Berželis“  ugdytiniai ir  auklėtojos.  Šventę užbaigėme inkilo įkėlimu į medį. Norime priminti, […]

  2019-03-21
 • Pasaulinė Dauno sindromo diena – kovo 21 d.

  Ar žinote, kad kovo 21 dieną švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms?  Skirtingos vienos poros kojinės yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno sindromu simboliu, kadangi tokia forma yra labai panaši į chromosomos. Ir mūsų lopšelis – darželis prisijungė prie socialinės akcijos #nenurašykopalaikyk, skirtos […]

  2019-03-21
 • Raudonos nosies diena

  Ar matėt, ar girdėjot? Lopšelis – darželis „Kregždutė“ minėjo „Raudonos nosies dieną“. Skambant muzikai ir gerai nuotaikai trykštant pro kraštus, ryte vaikus pasitiko raudonnosiai klounai, kurie kvietė visus šypsotis ir dalintis gera nuotaika su aplinkiniais. O, kad tai daryti būtų paprasčiau – visų nosytes nudažė raudonai. Juk taip gera šypsotis ir dalintis šypsena su kitais. […]

  2019-03-20
 • Atranka į laisvą socialinio pedagogo pareigybę

  konkursas socialinio pedagogo pareigybei uzimti

  2019-03-18
© 2020 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems