VIRTUALŪS PASIKALBĖJIMO RYTMEČIAI ,,RYTĄ SAULĖ KAI IŠAUŠTA…“

Šiaulių lopšelis – darželis „Kregždutė“ pakvietė dalyvauti Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas virtualiuose pasikalbėjimo rytmečiuose ,,Rytą saulė kai išaušta…“ Rytmečių tikslas – plėtoti  ugdytinių kalbinius gebėjimus, ugdant kalbos prozodijos įgūdžius, puoselėjant pagarbą žodžiui, gimtajai kalbai. Įspūdžiai iš pirmojo virtualaus rytmečio.

https://www.facebook.com/watch/?v=577477173199659

© 2020 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems