Eko projektas – edukacinė – kūrybinė STEAM veikla „Išmanieji statiniai“

Veikdami vaikai mokosi suprasti juos supančią aplinką, suvokia poreikį gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje, pasitelkiant kalbą, vaizdus, simbolius ir kitas kūrybines priemones. Taikant STEAM metodą, vaikai skatinami eksperimentuoti, tyrinėti, kurti, pasitelkti vaizduotę, ugdytis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius bei kūrybiškumo, iniciatyvumo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 2020 m. lapkričio 16 d. – 2021 m. vasario 15 d. lopšelis – darželis „Kregždutė“ organizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų eko projektą – edukacinę – kūrybinę STEAM veiklą „Išmanieji statiniai“. Projekto metu šalies pedagogai su  vaikais organizavo STEAM veiklas, kuriose, panaudojant antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno, sulčių pakuotes, saldainių popieriukus ir kt.), kūrė įvairius statinius.

                      Kviečiame pažiūrėti darbų parodą „Išmanieji statiniai“, bei paskaityti idėjų leidinį, kuriame šalies pedagogai dalinasi gerąja patirtimi STEAM veiklose.

Idėjų knyga

Idėjų knyga Išmanieji statiniai PDF

Darbų paroda „Išmanieji statiniai“

https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-l-d-Kreg%C5%BEdut%C4%97-531758743645548/photos/pcb.1887207894767286/1887202054767870/

 

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems