„Boružiukų grupės ugdytiniai sėkmingai sudalyvavo e‘Twinning projekte „Eco picture““.

Projektas  buvo skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Juo siekiama, taikant STEAM metodą, skatinti vaikus eksperimentuoti, tyrinėti, pasitelkti vaizduotę, ugdyti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Projektu siūloma organizuoti STEAM veiklas su vaikais, panaudojant antrines žaliavas. Integruojant STEAM į ugdymą, buvo siekiama formuoti ugdytinių ekologinę sąmonę, atsakomybę už gamtos likimą. Projektas vykdytas įvairių ugdymo(si) veiklų metu.  Bendradarbiauta su ugdytinių tėvais, siekiant  vaikų ekologinio ugdymo tęstinumo namuose.

Prie projekto prisijungė Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bei Europos šalių pedagogai (Turkijos, Latvijos, Bulgarijos, Armėnijos). Projekto partneriai, dalinosi informacija, gerąją darbo patirtimi, inovatyviomis STEAM veiklomis projekto Twinspace erdvėje, Facebook uždaroje grupėje. Ugdytiniai baigiamajam projekto produktui sukūrė pasakojimą, kurį ir iliustravo.

 https://www.storyjumper.com/book/read/104454656

Projekto metu ugdytiniai aktyviai veikdami mokėsi suprasti aplinką, saugoti ir rūpintas gamta – juk Ji yra mūsų namai.

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems