SVARBI INFORMACIJA

DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO PRIVALOMO  SUSTABDYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, privalomai stabdant ugdymo procesą ir švietimo veiklą dėl situacijos, susijusios su viruso (COVID-19) plitimu, priėmė sprendimą bendrojo ugdymo mokyklose ankstinti mokinių pavasario (Velykų) atostogas ir skirti jas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

Minėtu laikotarpiu ugdomoji veikla ir vaikų priežiūra yra privalomai stabdoma ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kadangi vaikai, jaunesni nei 6 metų arba turintys negalią dėl labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, negali būti paliekami be suaugusiųjų ar vyresniųjų priežiūros, vaikų tėvai (globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę pasirinkti vieną iš šių variantų:

  • teikti prašymą darbdaviui dirbti nuotoliniu būdu (darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų);
  • kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų (nedarbingumo pažymėjimas išduodamas, kai švietimo įstaigoje yra paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis rėžimas);
  • prašyti darbdavio suteikti kasmetines arba nemokamas atostogas.

           Jei nėra galimybės vienam iš tėvų (globėjų) pasirinkti bent vieno minėto varianto, kurį reglamentuoja teisės aktai, rekomenduojama vaikų tėvams (globėjams) kreiptis pagalbos į kitus pasirinktus suaugusiuosius (pvz., giminaičius) ar vyresnius šeimos narius.

          Išskirtiniais atvejais, kai nėra jokios galimybės užtikrinti vaikų priežiūrą namuose, minėta paslauga, suderinus su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, teikiama ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

                Iškilus klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis į lopšelio-darželio direktorę N.Gudžiūnienę tel.865560847 bet kuriuo metu.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos informacija: 

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

© 2020 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems