Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“ tapo STEAM mokyklų tinklo nariu

2019 m. gruodžio mėnesį Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“ tapo STEAM mokyklų tinklo nariu.

Jau nuo 2017 metų mūsų darželyje vaikams vyksta veiklos „Kūrybinėse dirbtuvėlėse“, taip buvo įgyvendinamas projektas „Mažųjų kūrybinė inžinerija“. Nuo 2019 metus įstaigos bendruomenė aktyviai dirbo įgyvendindama STEAM veiklų planą. Pedagogai siekia susipažinti su STEAM metodikos galimybėmis ikimokyklinėje įstaigoje: ugdymo metodus bei ugdymo priemones integruojant STEAM į  ugdymą, stengiasi organizuoti vaikų ugdymo(si) procesą STEAM metodikos edukacinėse erdvėse.

Kas yra STEAM?

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. STEAM ugdyme akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais.

© 2020 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems