Darbuotojai

     

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 Nijolė Gudžiūnienė Direktorė Magistras El.p. kregzdute@splius.lt
 Jolanta Kazlauskienė Dirtektoriaus pavaduotoja ugdymui El.p. kregzdute@splius.lt
Valentina Seliukienė Raštinės vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
 Nijolė Kazlauskienė  Ūkio dalies vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
Kristina Miknienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  El.p. kregzdute@splius.lt
Irena Abromavičienė Auklėtoja Auklėtoja-metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
 Aurelija Bandzienė Auklėtoja Auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Vitalija Budrienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
  Logopedė Logopedė metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Donata Kačinskaitė Auklėtoja kūno kultūrai, auklėtoja Auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jolanta Grigaliūnienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Regina Guginytė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
 Raminta Ratkuvienė  Auklėtoja  Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jolita Jankuvienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
  Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
Ilona Valčiukienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Ona Vargalienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
 Vilma Vaitkienė  Socialinė pedagogė  Soc.pedagogė-metodininkė El. p. kregzdute@splius.lt
     

 

PAREIGYBIŲ APRAŠAI

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

 

© 2020 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems