Darbuotojai

     

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 Nijolė Gudžiūnienė Direktorė Magistras El.p. kregzdute@splius.lt
 Jolanta Kazlauskienė Dirtektoriaus pavaduotoja ugdymui El.p. kregzdute@splius.lt
Valentina Seliukienė Raštinės vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
 Nijolė Kazlauskienė  Ūkio dalies vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
Kristina Miknienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  El.p. kregzdute@splius.lt
     
 Aurelija Bandzienė Auklėtoja Auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
lona Valčiukienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
 Daiva Urbonienė Logopedė Logopedė metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Donata Kačinskaitė Auklėtoja kūno kultūrai, auklėtoja Auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jolanta Grigaliūnienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Regina Guginytė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
 Raminta Ratkuvienė  Auklėtoja  Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
     
 Laura Dudnikienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
Vilma Vaitkienė Socialinė pedagogė Soc.pedagogė-metodininkė El. p. kregzdute@splius.lt
     
     
     

 

PAREIGYBIŲ APRAŠAI

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

 

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems