Darbuotojai

     

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Aušra Kvedaravičienė Direktorė  El.p. kregzdute@splius.lt
 Jolanta Kazlauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui El.p. kregzdute@splius.lt
Valentina Seliukienė Raštinės vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
   Ūkio dalies vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
Daiva Brazauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina Miknienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
 Aurelija Bandzienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja                   
Ilona Valčiukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 
 Raminta Ratkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Donata Kačinskaitė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja kūno kultūrai Ikimokyklinio ugdymo mokytoja   
Jolanta Grigaliūnienė Priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Regina Guginytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Rasa Jagminienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Urbonienė Logopedė Logopedė metodininkė 
 Laura Dudnikienė Meninio ugdymo mokytoja  Meninio ugdymo mokytoja metodininkė
Vilma Vaitkienė Socialinė pedagogė Soc.pedagogė-metodininkė
Eglė Mundinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja   
Rasa Mickuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja   
Marija Elijošiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREIGYBIŲ APRAŠAI

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

 

© 2022 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems