Darbuotojai

     

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 Nijolė Gudžiūnienė Direktorė Magistras El.p. kregzdute@splius.lt
 Jolanta Kazlauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui El.p. kregzdute@splius.lt
Valentina Seliukienė Raštinės vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
 Nijolė Kazlauskienė  Ūkio dalies vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
Daiva Brazauskienė Auklėtoja  
Kristina Miknienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  El.p. kregzdute@splius.lt
 Aurelija Bandzienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja                    El.p. kregzdute@splius.lt
lona Valčiukienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
 Raminta Ratkuvienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Donata Kačinskaitė Auklėtoja kūno kultūrai, auklėtoja Auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jolanta Grigaliūnienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Regina Guginytė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Rasa Jagminienė Auklėtoja Auklėtoja El. p. kregzdute@splius.lt     
Daiva Urbonienė Logopedė Logopedė metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
 Laura Dudnikienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
Vilma Vaitkienė Socialinė pedagogė Soc.pedagogė-metodininkė

El. p. kregzdute@splius.lt

Audronė Bakutienė Auklėtoja  
Rasa Mickuvienė Auklėtoja  
Marija Elijošiūtė Auklėtoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREIGYBIŲ APRAŠAI

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

 

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems